ZWIZD
Obsługa techniczna

Dla prawidłowej i kompleksowej obsługi Właścicieli Domów i Zarządów Wspólnot Mieszkaniowych - Zrzeszenie ZWiZD dysponuje Działem Technicznym, który prowadzi tzw. codzienną obsługę polegającą na prowadzeniu Książek Obiektu, wykonywaniu przeglądów technicznych budynku, zarówno rocznych jak i pięcioletnich w zakresie objętym przepisami Prawa Budowlanego. Do obsługi codziennej wliczamy również usuwanie wszelkiego typu niedociągnięć i awarii w funkcjonowaniu budynku i znajdujących się w nim instalacji. W sprawach bardziej znaczących pełnimy rolę Inwestora zastępczego określając zakres i koszt robót - dobierając równocześnie wykonawców określonej specjalności.

 • Organizujemy konkursy ofert i przetargi do wybrania najbardziej właściwego wykonawcy.
 • Pośredniczymy w opracowywaniu niezbędnych projektów technicznych, ekspertyz, opinii i inwentaryzacji technicznych.
 • Zawieramy umowy z wykonawcami robót pełniąc jednocześnie nadzór inwestorski nad prowadzonymi robotami wraz z ich odbiorem końcowym.
 • Jesteśmy w ścisłym kontakcie z całym szeregiem Zakładów Usługowych i Firm różnych specjalności, które zostały sprawdzone w działaniu i są godne rekomendowania.

Warto przytoczyć, że wykonywane tą drogą prace budowlano - instalacyjne osiągają przerób roczny przekraczający 1 milion PLN.

W zakres szerokiego asortymentu robót wchodzą i większe wahające się w granicach 25.000 - 200.000 PLN, takie jak:

 • wymiana pokryć dachowych z obróbką blacharską i przemurowaniem kominów;
 • modernizacja i wymiana instalacji centralnego ogrzewania;
 • wykonanie nowych węzłów cieplnych;
 • wymiana pionów wodno-kanalizacyjnych;
 • wymiana instalacji gazowej;
 • modernizacja instalacji elektrycznej;
 • remonty i wzmocnienia balkonów;
 • docieplenia budynków;
 • roboty izolacyjne ścian piwnicznych;
 • modernizacyjne roboty poszczególnych lokali.

Przy stałej współpracy z Wykonawcami robót negocjujemy i uzyskujemy bardzo korzystne warunki pozwalające obniżyć koszt robót i w przypadku trudnej sytuacji finansowej nieruchomości - płatności ratalne.Zapewniamy pełnienie nadzorów we wszystkich branżach przez osoby posiadające wymagane kwalifikacje i uprawnienia.
 
CMS & Design by ilogic.pl Zaloguj się
O firmieAktualnościOfertaWzory umówAkty prawneKontaktWyślij stan wodomierza