ZWIZD
Oferta w zakresie eksploatacji lokali

  1. Przygotowanie projektów umów w zakresie: - dostawy ciepła i ciepłej wody, - dostawy wody i odprowadzania nieczystości, - dostawy energii elektrycznej, - usług porządkowych, - konserwacji domofonów, - konserwacji dźwigów, - konserwacji anten i sieci TV, itp.
  2. Sporządzanie zamówień i ich aktualizacja na dostawę energii cieplnej oraz ustalenie sposobu jej podziału na lokale.
  3. Kontrolne odczyty wodomierzy głównych w budynkach: wody, ciepła i energii elektrycznej a w przypadku stwierdzenia uszkodzenia, zgłoszenie wymiany. W przypadku konieczności wymiany licznika udział w komisyjnym jego zdemontowania i odczycie niezbędnym do prawidłowego rozliczenia.
  4. Organizowanie odczytów podliczników wody w lokalach mieszkalnych i użytkowych w okresach półrocznych w celu rozliczenia zużycia i wyrywkowa ich kontrola.
  5. Kompletowanie aktualnych odpisów z Ksiąg Wieczystych nieruchomości oraz innych dokumentów dotyczących własności. Ustalenie udziału we własności nieruchomości w oparciu o akty notarialne dotyczące własności i bieżąca ich aktualizacja.
  6. Występowanie do Urzędu Miasta o wypisy z ewidencji gruntów oraz innych dokumentów dotyczących usytuowania obiektu oraz infrastruktury technicznej.
 
CMS & Design by ilogic.pl Zaloguj się
O firmieAktualnościOfertaWzory umówAkty prawneKontaktWyślij stan wodomierza