ZWIZD
Oferta w zakresie rozliczenia, windykacji i inkasa

 • Ustalanie wysokości zaliczek na media i koszty eksploatacyjne oraz okresowe i ich rozliczenie.
 • Sporządzanie w terminach określonych umowami rachunków bądź faktur dotyczących najmu lokali.
 • Księgowanie wpłat dokonanych na konta ZWiZD.
 • Analiza rachunków i faktur dotyczących obciążeń eksploatacyjnych nieruchomości
 • Windykacja należności poprzez sporządzanie:
  • upomnień,
  • wezwań do zapłaty,
  • przygotowywanie ewentualnych ugód dotyczących spłaty,
  • przygotowywanie dokumentów niezbędnych do skierowania sprawy do sądu o zapłatę, eksmisję.
 • Uzgadnianie sald finansowych z najemcami lokali mieszkalnych i użytkowych.
 
CMS & Design by ilogic.pl Zaloguj się
O firmieAktualnościOfertaWzory umówAkty prawneKontaktWyślij stan wodomierza