ZWIZD
Obsługa bankowo – księgowa

  1. Prowadzenie ewidencji księgowej dotyczącej wpływów i wydatków danej nieruchomości.
  2. Sporządzanie comiesięcznych informacji dotyczących wpływów i wydatków w celu bieżącej analizy finansowej.
  3. Dokonywanie rozliczeń z dostawcami mediów oraz innych tytułów dotyczących eksploatacji oraz robót remontowych danego budynku.
  4. Sporządzanie i przesyłanie comiesięcznej informacji podatkowej dotyczącej przychodów i kosztów według udziału we współwłasności.
  5. Rozliczanie podatku dochodowego z wynajmu lokali oraz podatku VAT wraz z prowadzeniem pełnej dokumentacji w tym sporządzanie comiesięcznych, obowiązujących deklaracji do Urzędów Skarbowych wraz z ich zapłatą z konta budynku.
  6. Dokonywanie ubezpieczeń budynków od ognia i innych zdarzeń losowych oraz odpowiedzialności cywilnej.
 
CMS & Design by ilogic.pl Zaloguj się
O firmieAktualnościOfertaWzory umówAkty prawneKontaktWyślij stan wodomierza