ZWIZD
Obsługa bankowo – księgowa

  1. Dopełnienie czynności w sprawie nadania Wspólnocie numeru NIP-u i REGON.
  2. Otwarcie rachunku bankowego Wspólnoty i dokonywanie rozliczeń poprzez ten rachunek.
  3. Dokonywanie rozliczeń z dostawcami mediów.
  4. Prowadzenie ewidencji księgowej dotyczącej wpływów i kosztów zarządu nieruchomością wspólną, mediów dostarczanym do mieszkań Właścicieli.
  5. Sporządzanie comiesięcznych informacji dotyczących wpływów oraz wydatków w celu bieżącej analizy finansowej.
  6. Sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych dla potrzeb Wspólnot i Urzędów Skarbowych wraz z deklaracją CIT-8.
  7. Dokonywanie rozliczeń wraz z pełną dokumentacją dotyczącą podatku VAT.
  8. Dokonywanie ubezpieczeń Wspólnot od ognia i innych zdarzeń losowych oraz odpowiedzialności cywilnej.
 
CMS & Design by ilogic.pl Zaloguj się
O firmieAktualnościOfertaWzory umówAkty prawneKontaktWyślij stan wodomierza